World Map Passport Cover

฿290
Write a Review
World Map Passport Cover

ซองใส่พาสปอร์ตพิมพ์ลายแผนที่โลกที่ทำให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจในการเดินทางมากขึ้น ด้านในนอกจากจะสามารถใส่พาสปอร์ตได้แล้วก็ยังมีช่องใส่ Boarding pass การ์ดหรือบัตรต่างๆได้อีกด้วย

passportcover-worldmap-info1.jpeg

passportcover-worldmap-info2.jpeg