World Map Name Tag

฿190
Write a Review
World Map Name Tag

ป้ายห้อยกระเป๋าเดินทางลายแผนที่โลก ตัวป้ายทำจาก PVC ทำให้มีความแข็งแรก และสายห้อยทำมาจากยางทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้น

nametag-worldmap-info1.jpeg

nametag-worldmap-info2.jpeg