Willow Lined Note

฿350
Write a Review
Willow Lined Note

size : 13 x 18.5 cm.

Line Note 4 สี 4 ลาย ที่หุ้มด้วยปก pvc ที่ช่วยปกป้องสมุดให้ปลอดภัย เข้าเล่มตรงกลาง ทำให้สามารถกางได้ 360 องศา ทั้งหมด 144 หน้า มาพร้อมกระดาษสีครีม ที่สบายตา

willowstory-linednote-info1.jpegwillowstory-linednote-info2.jpegwillowstory-linednote-info3.jpeg