Underwear Pouch Ver.2

฿900
Write a Review
Underwear Pouch Ver.2

ที่ใส่ชุดชั้นในเวอร์ชันใหม่ สีสันหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพิ่มพื้นที่เก็บให้เป็นสัดส่วน ใส่บราได้ 4-6 ตัว และช่องใส่กางเกงชั้นในอีก4ช่อง เพิ่มช่องด้านในสำหรับใส่ผ้าอนามัย หรือของใช้ส่วนตัว

underwear-2-sangse1.jpgunderwear-2-sangse2.jpg