IT'S POUCH Bankbook Pouch

฿1,050 ฿750
(You save ฿300)
Write a Review
IT'S POUCH Bankbook Pouch

กระเป๋าอเนกประสงค์จะไว้ใส่สมุดบัญชีธนาคาร หรือใส่สมุด ดินสอ ปากกา พาสปอร์ตหรือ ของใช้ส่วนตัวก็ได้ สามารถพกพาไปได้อย่างสะดวก size / 172 x 112 x 67 mm

bankbook-sangse.jpg